Služby

 
Spoločnosť Rolick Consult, s.r.o. bola založená v roku 2013, aby poskytovala komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňové poradenstvo, spracovávala mzdy a personalistiku.
 


Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva je základnou podmienkou fungovania Vášho podnikania a preto je veľmi dôležité sa dobre rozhodnúť komu ho zveríte, tak aby ste mali zabezpečené kvalitné podnikanie s minimálnymi nákladmi.


Dane

Zo zákona má každý podnikateľ či firma povinnosť podávať daňové priznanie ako výsledok Vášho podnikania. Hľadáte skúsených profesionálov, ktorí sa Vám postarajú o túto agendu, vypracovali by Vám Daňové priznanie a podali ho za Vás na daňovom úrade?


Mzdy

Mzdová agenda je komplexný a čím ďalej náročnejší proces na kvalitné spracovanie, preto Vám naša spoločnosť ponúka vedenie miezd a  personalistiku, kde pravidelne sledujeme legislatívu a riadime sa podľa najnovších predpisov.