Dane

 

Zo zákona má každý podnikateľ či firma povinnosť podávať daňové priznanie ako výsledok Vášho podnikania. Hľadáte skúsených profesionálov, ktorí sa Vám postarajú o túto agendu, vypracovali by Vám Daňové priznanie a podali ho za Vás na daňovom úrade?

 

Našli ste firmu Rolick Consult, ktorá Vám poskytne komplexnú daňovú správu a poradenstvo

 
 

  Inovatívne riešenia nás robia lepšími  

 

Daňové poradenstvo

Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti medzinárodného práva a daňovej organizaácie. Poskytujeme komplexnú starostlivosť o Vaše podnikanie a radíme Vám ako sa pripraviť na legislatívne zmeny, aby sa Vás dotkli v čo najmenšej miere.

Daň z príjmov

 • Príprava kalkulácie dane z príjmov
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • Identifikácia rizikových oblastí
 • Identifikácia oblastí pre daňovú optimalizáciu

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
 • Súhrnný výkaz k DPH, Intrastat
 • Výpočet DPH koeficientu
 • Príprava žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Spotrebné dane

 • Daňové priznanie k dani z minerálnych olejov, liehu, piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov

Daň z emisných kvót

 • Výpočet preddavkovej povinnosti
 • Daňové priznanie k dani z emisných kvót

Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov

na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy

Rekonštrukcia účtovníctva

Zabezpečujeme rekonštrukciu Vášho účtovníctva z pohľadu procesného vedenia ale aj materiálneho účtovania. Pri každej práci si najprv definujeme cieľ a podľa toho volíme postupy.

Transferové oceňovanie

Poskytujeme fundované a odborné poradenstvo pri transferovom oceňovaní, ktoré na Slovensku robí len veľmi málo firiem. Zabezpečujeme transferovú dokumentáciu pri každej Vašej transakcii, ktorá zo zákona tejto povinnosti podlieha. Našim cieľom je upozornovať klienta na vznikajúce povinnosti pri transakciách.