Mzdy a personalistika

 

Mzdová agenda je komplexný a čím ďalej náročnejší proces na kvalitne spracovanie, preto Vám naša spoločnosť ponúka vedenie miezd a personalistiku, kde pravidelne sledujeme legislatívu a riadime sa podľa najnovších predpisov.

 
 

Úspešné firmy sa dnes naplno venujú svojmu podnikaniu a všetku agendu miezd prenechávajú odborníkom – chcete byť aj vy úspešnou firmou?

 
 

Zverte sa do rúk skúsených odborníkov v spoločnosti Rolick Consult

Čo zahŕňa mzdová agenda našej spoločnosti?
Pri vedení mzdovej a personálnej agendy poskytujeme našim klientom komplexné služby vrátane:

 
 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov podľa podkladov získaných od klienta)
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu
 • Príprava štvrťročných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Vypracovania pracovnej zmluvy, alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práca
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • Komplexné poradenstvo v pracovno-právnej oblasti
 • Zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne
 • Vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca